Sağlık Sigortası

Hastalıklar veya kazalar sonucu bireylerin sağlık konusundaki giderlerinin karşılanmasına yönelik sağlık sigorta yapımı özel olarak sağlanabilmektedir. Kişiye özel olarak planlanmış olan özel sağlık sigorta limitleri hem genel hem de özel şartlar çerçevesinde belirlenerek, kişileri poliçe içerisinde belirtilmiş olan risklere karşı kişileri korumaktadır.

Yeni bir yönetmelikle de tamamlayıcı sağlık sigorta alanında bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme getirilen tamamlayıcı sağlık sigorta konusunda gerçekleştirilen değişiklikler ile sağlık hizmetlerinin daha rahat ve kolay bir şekilde sürdürülebilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Kurumlara yapılan geri ödemelerdeki uygulama farklılıkları bu sayede ortadan kaldırılmıştır. Yaşanacak olan tamamlayıcı sağlık sigorta konusundaki sıkıntılara da bir bakıma önlem alınmıştır.

Kişilere önemli avantajlar sağlayan sağlık sigorta hizmeti, sigorta sahiplerine arzu ettikleri doktor ve sağlık kurumlarında tedavi olma fırsatını sunmaktadır. Hazırlanan özel sağlık sigorta hizmeti kapsamında, sigortalıların hastalık ve kaza durumlarında ayaktan veya yataklı olarak gerçekleştirilen tedavilerinde masraflarının karşılanması garanti edilir. Eğer özel şartlarda belirtildiyse sağlık sigorta hizmetleri dünyanın neresinde olunursa olsun alınabilmektedir.

Kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgili ortaya çıkan masraflarını karşılama hizmeti sunan özel sağlık sigorta hizmetleri, ihtiyaçlara uygun olan teminatları kişilere sağlayabilmektedir. Sağlık masraflarını güvence altına almak isteyen herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir.

Böylece anlaşmalı sağlık kuruluşlarından pahalı ücretler ödemeden faydalanabilirsiniz. Sigorta şirketimizin sizler adına ödeme yapmasıyla, sadece kendi payınıza düşen katkı payını ödeyebilirsiniz. Geri kalan kısmı sigorta dâhilinde olacağından, sağlık hizmetlerinden güvenli bir şekilde faydalanabilirsiniz.
Bizi Takip Edin

Bizden Haberdar Ol

Kayıt Ol!

İletişim 0 532 414 12 96